04_Venice_Italy_0200_v2.jpg
Screen Shot 2014-03-02 at 7.06.28 PM.png
04_Venice_Italy_0196.jpg
Screen Shot 2014-03-02 at 7.14.04 PM.png
Screen Shot 2014-03-02 at 7.01.22 PM.png
Screen Shot 2014-03-02 at 7.23.07 PM.png
Screen Shot 2014-03-02 at 8.14.44 PM.png
Screen Shot 2014-03-04 at 12.57.10 PM.png
Screen Shot 2014-03-04 at 12.58.05 PM.png
Screen Shot 2014-03-04 at 12.58.17 PM.png
Screen Shot 2014-03-04 at 12.58.52 PM.png
dawn-gym.jpg
manikarnika-ghat.jpg
red-&-blue-sadhu.jpg
selling-marigolds.jpg
soaking-it-up.jpg
Pilgrim-2.jpg
migration.jpg
Praying-Sadhu.jpg
Sadhu-&-Staff.jpg
Sadhu-Encircled-Shrine.jpg
Tent-City-2.jpg
sadhu's-sangam-puja.jpg
Sangams-Edge-2.jpg
Drying-Saris-Across-River-3.jpg
3W-Sangam-Puja.jpg
A-Gate-Way-at-the-Kumbh.jpg
Fuschia-Sari-Pilgrim.jpg
dusk-campsite.jpg
band-in-procession-print-ve.jpg
Dusk-Pontoon-Procession-1.jpg
fire-show-print-version.jpg
girl-arriving.jpg
Hanaman-at-Kumbh.jpg
hungry.jpg
Mela-Presentation.jpg
VaranasiOldMan.jpg
04_Venice_Italy_0200_v2.jpg
Screen Shot 2014-03-02 at 7.06.28 PM.png
04_Venice_Italy_0196.jpg
Screen Shot 2014-03-02 at 7.14.04 PM.png
Screen Shot 2014-03-02 at 7.01.22 PM.png
Screen Shot 2014-03-02 at 7.23.07 PM.png
Screen Shot 2014-03-02 at 8.14.44 PM.png
Screen Shot 2014-03-04 at 12.57.10 PM.png
Screen Shot 2014-03-04 at 12.58.05 PM.png
Screen Shot 2014-03-04 at 12.58.17 PM.png
Screen Shot 2014-03-04 at 12.58.52 PM.png
dawn-gym.jpg
manikarnika-ghat.jpg
red-&-blue-sadhu.jpg
selling-marigolds.jpg
soaking-it-up.jpg
Pilgrim-2.jpg
migration.jpg
Praying-Sadhu.jpg
Sadhu-&-Staff.jpg
Sadhu-Encircled-Shrine.jpg
Tent-City-2.jpg
sadhu's-sangam-puja.jpg
Sangams-Edge-2.jpg
Drying-Saris-Across-River-3.jpg
3W-Sangam-Puja.jpg
A-Gate-Way-at-the-Kumbh.jpg
Fuschia-Sari-Pilgrim.jpg
dusk-campsite.jpg
band-in-procession-print-ve.jpg
Dusk-Pontoon-Procession-1.jpg
fire-show-print-version.jpg
girl-arriving.jpg
Hanaman-at-Kumbh.jpg
hungry.jpg
Mela-Presentation.jpg
VaranasiOldMan.jpg
info
prev / next